Se deg selv og dine medfødte, unike egenskaper.

Hver eneste en av oss har kommet hit til denne kloden med et helt spesielt talent som en ”gave” til menneskeheten. Og vår felles intensjon er å leve våre liv i harmoni med omgivelsene, der vi virkelig får brukt det beste i oss selv i et perfekt samspill med alt og alle rundt oss.

Et hvert menneske som lever i kontakt med det beste i seg selv er fornøyd. Det er faktisk det eneste som gjør et menneske virkelig fornøyd. Fordi det handler om selvopplevd egenverd og følelsen av å lykkes og mestre.

Et talent vi andre trenger.

Ser du dine egne kvaliteter blir du glad i det du ser. Og blir du glad i deg selv blir du også glad i andre mennesker. Ser du ditt eget unike talent ser du også andres talent. Ser du dine egen verdi ser du også andres verdi. Ser du din egen storhet og naturlige plass i helheten ser du også andres storhet og naturlige plass i helheten. Og det er nettopp DETTE Victory-programmet handler om.

Et speil for det beste i deg.

Vi vil være et speil for alle som leter i omgivelsene etter sin egen verdi, sitt eget talent og hensikten med sitt liv. Og vår overbevisning er at hvis hver og en av oss lever vårt liv i kontakt med talentet vårt og lever det ut i all sin skapende kraft trenger vi ikke lenger å bruke nærmere 300 milliarder kroner på reparasjoner.

Tiden er inne for å rette fokuset mot god helse og ubegrensede muligheter istedet for sykdom og begrensninger.

Les om Victory-programmet.