Bevisstgjøring for ungdom i utvikling og forandring.

Vårt egenutviklede bevisstgjøringsprogram LaVie Victory har allerede hjulpet mange å se seg selv og sine sterke egenskaper bedre. Og selv om deler av metodikken og arbeidsformen har vært benyttet i… read more →