Bevisstgjøring for ungdom i utvikling og forandring.

Vårt egenutviklede bevisstgjøringsprogram LaVie Victory har allerede hjulpet mange å se seg selv og sine sterke egenskaper bedre. Og selv om deler av metodikken og arbeidsformen har vært benyttet i næringslivsammenheng gjennom 15 år er det først nå vi virkelig trår til i større skala, så vi kan nå flest mulig som trenger å styrke selvfølelsen.

Gjennomførte pilotprosjekter.

Fra høsten 2009 var vi igang med pilotprosjekter for privatpersoner, næringsliv og ungdomsskoler. Pilotprosjektet på Søndra Land ungdomsskole ga oss mange svar og bekreftelser, der samtlige klasser i 9. trinn – nærmere 70 elever – gjennomførte en todagers bevisstgjøringsprosess sammen med oss.

Resulatene fra samtlige piloter ble både oppsiktsvekkende og sterke manifestasjoner på den nye bevisstheten i forhold til eget talent, medfødte egenskaper og kreativ skaperkraft – utformet av kursdeltakerne selv og ferdigstilt av oss etter kursdagene.

Se eksempel nedenfor på merkevareplakater/CV.

Ungdom3